Välkommen till resepanelen.se

Resepanelen.se är en panel där Sveriges befolkning uttrycker sina åsikter om reklam och produkter. Våra medlemmar deltar varje månad i internetbaserade enkäter där aktuella frågor inom olika områden ställs.

Som panelist svarar du på frågor om allt från resor och glass till varumärken och webbsidor, i lugn och ro då det passar dig bäst. Ditt bidrag kompenseras med en ersättning som du också kan välja att skänka till välgörenhet.


Registrering


Resepanelen.se behandlar dina uppgifter med hög sekretess. Vi vill inte att dina personliga uppgifter sprids över Internet. Hur dessa skyddas kan du läsa i användaravtalet. När du klickar på "Registrera" i steg 3 accepterar du vårt användaravtal.